V19 – nguyên liệu tạo gel

92.000

V19 đã ra đời là nguyên liệu tạo gel khi kết hợp với cồn Ethanol với tiết kiệm 70% chi phí so với gel mua sẵn, tiết kiệm rác thải nhựa ra môi trường, kiểm soát chất lượng chắc chắn.