Combo Thiên Y Khang

399.000

Thiên Y Khang giúp bạn thoát khỏi cảnh ngại giao tiếp, mất tự tin vì mùi chân hôi, bốc mùi thối chân mỗi khi cởi giày dép ra trước nhiều người.